Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě HolyPool.eu

 

Objednávka a ceny zboží
- ceny u zboží v obchodě HolyPool.com jsou závazné, a to až do doby jejich změny
- hlavní způsob objednání je po registraci do e-shopu, naplnění nákupního košíku a odeslání objednávky, po dohodě lze objednávat také telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně
- každá potvrzená objednávka ze strany HolyPool.com vůči kupujícímu je považována za závaznou
- při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží, dostupný telefon, u firem IČ a DIČ, datum pro bezproblémové dodání zboží)

Storno objednávky
- kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním
- prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, převážný důvod jest, zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží
- v případě stornování od prodávající, bude prodávající bez jakýchkoliv průtahů kontaktovat kupujícího a navrhne nejlepší schůdné řešení problému s objednávkou, v případě již uhrazené zálohy na zboží nebo celé úhrady zboží bude tato částka neprodleně kupujícímu navrácena

Termín dodání zboží
- zboží je v ČR, dodací doba 1-3 pracovní dny
- zboží je na skladě u výrobce ve státech EU, dodací doba 5-14dní
- zboží není vyrobeno nebo se právě vyrábí, bude stanovena předběžná dodací lhůta, která bude sdělena kupujícímu individuálně
- z důvodu vytíženosti výrobců a kamionových dopravců ke vztahu optimalizace nákladů na výrobu a přepravu si firma Vlastimil Holeček, Výroba z plastů vyhrazuje právo na změnu termínu dodání

Záloha na exkluzivní a speciální objednávky
- při objednávce exkluzivního nebo speciálního zboží je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 30-50% z prodejní ceny zboží
- při objednávce zboží s následnou speciální úpravou ze strany prodávajícího je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši až 100% z prodejní ceny zboží
- prodávající je oprávněn si sám určit výši zálohy na objednávané zboží
- záloha na exkluzivní a speciální objednávky je v celé výši nevratná

Doprava zboží
- doprava zboží ke kupujícímu je při objednávce od 5001Kč zdarma
- při objednávce do 1000Kč kupující uhradí 299Kč
- při objednávce v rozmezí 1001Kč - 3000Kč kupující uhradí 199Kč
- při objednávce v rozmezí 3001Kč - 5000Kč kupující uhradí 99Kč
- objednávky zasílané na Slovensko jsou vyřizovány dle podmínek pro SR

Úhrada zboží
- zboží lze uhradit převodem na účet kupujícímu po vystavení zálohové faktury, tato úhrada je provedena před odesláním zboží, objednané zboží je kupujícímu zasláno po připsaní plné částky na účet
- v běžných případech zboží zasíláme na dobírku, kupující hradí kupní cenu při převzetí zboží
- hotovostní úhrada zboží při osobním odběru

Převzetí zboží
- objednané zboží lze převzít osobně (provozovna Lidická 721, Nový Bor 473 01)
- běžně zboží zasíláme přepravní službou ????? až k Vám domů, nebo do práce
- při použití přepravní služby doporučujeme ihned po převzetí zboží zkontrolovat, při nějaké závadě nás neprodleně kontaktujte na telefonu uvedeném na faktuře
- na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození nebude brán zřetel

Záruka 24 měsíců
- výrobce, prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku
- záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení zboží
- záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením, nadměrným zatížením
- přesné vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem
- pro běžnou reklamaci postačuje vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží

Reklamace
- reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku
- v případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu.
- pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně
- v případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt
- bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout
- záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít
- kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží, tato sleva lze poskytnout v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu
- v případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat

Odstoupení od smlouvy
-odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil
- vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách
- odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000
- zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nepodnikatel)
- při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveite číslo faktury od dodaného zboží, datum nákupu zboží
- pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu, (adresa provozovny) a to za následujících podmínek
- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu vyjma pneu
- zboží nesmí být nikterak použité
- zboží nesmí být nijak poškozené
- zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal, tak musí být zaslána i zpět vč. příslušenství, návodu atd. s originálem dokladu o koupi
- zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám
- zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato
- vracení zboží je možné po dohodě i osobně
- při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zašleme peníze za zboží zpět složenkou na Vaši adresu nebo převodem na Váš bankovní účet
- při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady

Údaje na stránkách
-veškeré údaje uváděné na stránkách www.HolyPool.eu jsou nezávazné a podléhají potvrzení za strany provozovatele (prodávajícího), veškeré obrázky zboží jsou pouze ilustrační. Vlastimil Holeček, Výroba z plastů má právo na změnu cen a změnu v nabídce zboží bez jakéhokoliv předchozí písemného nebo jiného upozornění, v případě změny cen po uhrazení zálohy kupujícím, (pokud nenastane jiná dohoda), mu tato záloha po dohodě bude vrácena

Platnost obchodních podmínek
- obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.